Laatste trends en informatie

QRM & 24FLOW

Ontdek de nieuwste trends en innovaties op het gebied van QRM rechtstreeks van de fabrieksvloer!

Latest trends and information

QRM & 24FLOW

Discover the latest trends and innovations related to QRM straight from the factory floor!

Male worker in thread factory, using touch screen
Meeting between engineers in the robotic factory - tech factory

Leveraging Strengths: How QRM and Lean Synergize in Manufacturing

The Synergistic Power of QRM and Lean Manufacturing In the realm of modern manufacturing, strategic agility is paramount. Quick Response Manufacturing (QRM) and Lean principles synergize to form a dual force that enhances this agility.
Mechanical engineers

How QRM revolutionizes modern manufacturing

Quick Response Manufacturing – Spearheading the Era of Personalized Production In the dynamic world of manufacturing, the shift towards customization and personalization is more than just a trend—it’s a revolution. At the forefront of this transformation is Quick Response Manufacturing.

Worker

Understanding Quick Response Manufacturing

Demystifying Quick Response Manufacturing: A Comprehensive Guide Quick Response Manufacturing (QRM) has transformed the manufacturing industry, placing a priority on time as a crucial element in production. This post aims to clarify QRM’s key concepts and principles.
industrial employee

QRM: The competitive edge for modern businesses

Quick Response Manufacturing: Agility in Modern Manufacturing In the fast-paced world of manufacturing, the speed of response can make all the difference between a business that thrives and one that struggles to keep pace.

QRM Podcast with Erik Dierinck, co-founder 24Flow

QRM Podcast with Erik Dierinck, co-founder 24Flow In this podcast (in Dutch), Erik Dierinck, co-founder of 24Flow, explains the origins and vision behind 24Flow.
Woman with tablet at machine in factory shop floor looking around

QRM Podcast with Antoine Willems (CGK Group)

QRM Podcast with Antoine Willems (CGK group) In this podcast (in Dutch), Antoine Willems, operations manager at the Belgian CGK group, explains the journey of the CGK group in adopting Quick Response Manufacturing (QRM).

Maak uw activiteiten klaar voor de toekomst met 24FLOW

Praat met onze experts en ontdek 24Flow.

OVER ONS

24Flow is een modulair operations platform dat discrete fabrikanten in staat stelt doorlooptijden te verkorten door middel van digitale ondersteuning van operators en management. Geïnspireerd door lean en QRM, controleert 24Flow de stroom van productieorders wat de zichtbaarheid vergroot en resulteert in kortere doorlooptijden, verbeterde leverbetrouwbaarheid en een vermindering van onderhanden werk en voorraad.

ONDERSTEUND DOOR

CONTACT INFO

info@24flow.eu
+32 9 396 91 71

HOOFDKANTOOR

Dublinstraat 31/010
9000 Gent
België