Agile: the role of Quick Response Manufacturing

Agile: the role of Quick Response Manufacturing

QRM training

QRM: flexibiliteit in moderne productie

In de snelle productiewereld kan het vermogen om snel te reageren op veranderingen bloeiende bedrijven onderscheiden van bedrijven die achterblijven.

Nu de eisen van de klant en de marktomstandigheden voortdurend veranderen, is Quick Response Manufacturing (QRM) een belangrijke strategie geworden om het concurrentievermogen en de winstgevendheid te verhogen.

Het bereik van QRM

QRM is een holistische strategie die verder gaat dan de productievloer en alle organisatorische functies omvat, waaronder offertevoorbereiding, orderverwerking, supply chain management en de introductie van nieuwe producten.

Het doel is om de tijd tussen de bestelling van de klant en de levering te minimaliseren, waardoor het reactievermogen van de markt wordt verbeterd en de klanttevredenheid toeneemt door een snellere service.

QRM implementeren: strategie voor succes

QRM werd oorspronkelijk ontwikkeld in het begin van de jaren 90 en richt zich op het verkorten van doorlooptijden, vooral bij productiescenario’s met een hoge mix en lage volumes.

Het ’tijd-kosten’-model geeft prioriteit aan doorlooptijdverkorting als middel om de kosten organisatiebreed te verlagen, niet alleen in de productie. Het schetst de vier kernprincipes van QRM – tijd erkennen als kritieke factor, systeemdynamiek benutten, QRM-cellen vormen en een uniforme bedrijfsbrede strategie aannemen – om deze aanpak effectief te implementeren en de operationele efficiëntie, productkwaliteit en klantenloyaliteit te verbeteren.

The strategic benefits of Quick Response Manufacturing (QRM)

The strategic benefits of Quick Response Manufacturing (QRM)

Quick Response Manufacturing (QRM) is gebaseerd op het ’tijd-kosten’ model, dat stelt dat het verkorten van doorlooptijden de kosten in de hele organisatie verlaagt, niet alleen in de productie maar ook in administratieve functies.

Door processen te stroomlijnen en niet-essentiële activiteiten te schrappen, stelt QRM bedrijven in staat om zich snel aan te passen aan verschuivingen in de markt en bij klanten, wat zowel het bedrijf als zijn klanten ten goede komt. Het implementeren van QRM is echter complex en maatwerk; het vereist een grondig begrip van de activiteiten van een bedrijf en de behoeften van de klant.

QRM is gebaseerd op vier belangrijke principes: tijd als kritiek beschouwen, systeemdynamiek benutten, organiseren in gespecialiseerde QRM-cellen en een uniforme strategie toepassen in de hele onderneming. In een fluctuerende markt stelt QRM bedrijven in staat om snel te reageren op vragen van klanten en veranderingen in de markt, waardoor de productkwaliteit, operationele efficiëntie en klanttevredenheid en -loyaliteit verbeteren.

Ontdek het operations platform voor discrete fabrikanten!

24Flow stelt productieklanten in staat om doorlooptijden en overheadkosten te verlagen en tegelijkertijd sneller op klanten te reageren.

Het digitaliseren van uw productie-activiteiten en werkvloer is de eerste stap op weg naar het implementeren van Industrie 4.0.

Praat met onze experts en ontdek hoe je aan de slag kunt.

OVER ONS

24Flow is een modulair operations platform dat discrete fabrikanten in staat stelt doorlooptijden te verkorten door middel van digitale ondersteuning van operators en management. Geïnspireerd door lean en QRM, controleert 24Flow de stroom van productieorders wat de zichtbaarheid vergroot en resulteert in kortere doorlooptijden, verbeterde leverbetrouwbaarheid en een vermindering van onderhanden werk en voorraad.

ONDERSTEUND DOOR

CONTACT INFO

info@24flow.eu
+32 9 396 91 71

HOOFDKANTOOR

Dublinstraat 31/010
9000 Gent
België