24Flow accelerates your journey to the factory of the future

24Flow heeft een sterke focus op het verkorten van doorlooptijden, waarbij producten slim worden geproduceerd in kleine batchgroottes. Deze aanpak verlaagt de overheadkosten, verlaagt de WIP, voorraad en uitval en verhoogt de kwaliteit. Kortom, slimme productie vermindert afval en verhoogt de duurzaamheid en milieuvriendelijkheid van het productieproces.

Fabriek-van-de-Toekomst is een erkenning die door Agoria (de Belgische werkgeversorganisatie) wordt toegekend aan toekomstgerichte productiebedrijven, met als doel een duurzame industriële toekomst in België veilig te stellen. De veerkracht en technologische toepassing van deze bedrijven worden beoordeeld aan de hand van 7 criteria.

  1. Geavanceerde productietechnologieën
  2. Geïntegreerde techniek
  3. Digitale fabriek
  4. Mensgerichte organisatie
  5. Netwerkfabriek
  6. Eco-fabriek
  7. Slimme productie

Factory-of-the-Future Award

24Flow and the Factory-of-the-Future

24Flow is a modular, human-centered operations platform. For manufacturing companies that aim to evolve towards a factory of the future, digital technology is indispensable. Many of the concepts that form the basis of 24Flow align with the criteria adopted by Factory-of-the-Future.

Digitale fabriek

24Flow maakt de digitale fabriek mogelijk waarin papier wordt geëlimineerd en processen maximaal worden gedigitaliseerd. De digitale productieorder die alle productiegerelateerde informatie digitaal verzamelt, is een perfect voorbeeld van die aanpak.

Mensgericht

24Flow is een mensgericht operationeel platform dat gelooft in de kracht van mensen. 24Flow creëert zichtbaarheid voor operators op de werkvloer. Dit bevordert wendbaarheid, veerkracht en eigenaarschap.

Transparant

24Flow maakt gegevens van de werkvloer toegankelijk voor alle interne belanghebbenden. Deze informatie kan ook worden gedeeld met derden in een breder ecosysteem. Bijgevolg blijft 24Flow ook nauw aansluiten bij het concept van een genetwerkte fabriek.

Casestudie - Altachem Fabriek van de toekomst

Altachem ontving de Factory of the Future award in 2023 en is al lange tijd gebruiker van het 24Flow platform. Meer informatie over de use case van Altachem.

Het digitaliseren van uw productie-activiteiten en werkvloer is de eerste stap op weg naar het implementeren van Industrie 4.0.

Praat met onze experts en ontdek hoe je aan de slag kunt.

OVER ONS

24Flow is een modulair operations platform dat discrete fabrikanten in staat stelt doorlooptijden te verkorten door middel van digitale ondersteuning van operators en management. Geïnspireerd door lean en QRM, controleert 24Flow de stroom van productieorders wat de zichtbaarheid vergroot en resulteert in kortere doorlooptijden, verbeterde leverbetrouwbaarheid en een vermindering van onderhanden werk en voorraad.

ONDERSTEUND DOOR

CONTACT INFO

info@24flow.eu
+32 9 396 91 71

HOOFDKANTOOR

Dublinstraat 31/010
9000 Gent
België